Kontingent 2024

Vi er en lokalforening under Danmarks civile Hundeførerforening, der betaler kontingent for hvert medlem vi har til Kreds- og landsforening. For disse penge er vores medlemmer bl.a. sikret med en udvidet hundeansvarsforsikring når man træner i DcH. Dvs. vores medlemmer behøver ikke selv at tegne en udvidet forsikring for at træne i DcH.

Du kan uden merpris, så fremt der er plads, frit skifte mellem de forskellige hold i løbet af året*

OBS! Vi træner ikke i december og juli. 


Fra medio september til og med marts ligger det meste af vores træningshold om lørdagen.
Lørdagstræningen flyttes til hverdagstræning (tirsdag/onsdag) fra april til medio september.
 

Kontingentet opkræves årligt uanset tilmeldingsdato*

 
 (*Gælder ikke for hundefører på hvalpeholdet og Nose work).
 


Hvalpehold
- 12 træningsmoduler 


Nose work  
- 10 træningsmoduler


Alle træningshold
- 10 mdr. træning
(undtagen hvalpehold og Nose work)
Passive medlemmer
- 12 mdr. medlemsskab


En hundefører og en hund 
kr. 1.050,- kr.
En hundefører og en hund
 kr. 1.050,- kr.
En hundefører og en hund
 kr. 1.150,- kr.
Årskontingent
 kr. 420,- kr.

Kontingentet er opdelt:
Grundkontingent 420,- kr.
Træningsgebyr 630.-kr

Fortætterhold efter hvalpeholdet 
730,- kr. for 12 mdr. fra tilmeldingsdato.       

Kontingentet er opdelt:
Grundkontingent 420,- kr.
Træningsgebyr 630.-kr.


Nose work fortsætterhold
(hvis tilmelding er inden for 12 måneder fra tilmeldingsdatoen)
630,- pr. hold.

Nose work konkurrencehold
Grundkontingent 420,- kr.
Træningsgebyr 630.-kr.Kontingentet er opdelt:
Grundkontingent 420,- kr.
Træningsgebyr 730.-kr.


Ekstrahold inden 12 mdr. fra tilmeldingsdato
730,- pr. hold


Specielt ved Rally og Agility
Agility og Rally træner i ridehal i vinterhalvåret.

Der er en merpris på 20 kr. pr. træningstime.

Beløbet bliver opkrævet samlet og delt op i 2 rater. Første gang i september og anden gang i januar.


Beløbet vil ikke blive tilbagebetalt ved udmeldelse eller hvis der er enkelte træninger man ikke kan deltage i.


 

Kontingentfastsættelse er vedtaget på Generalforsamlingen den 8. december 2021. 

                  


 

  

 

 

 

 

 

  
 

 


 

 

 

  

   

             
 
 

Nyheder

Sponsorer