Rally-lydighed

Hundetræning i Broager

- Velkommen til DcH-Broagers hjemmeside

Rally-lydighed

Rally-lydighed er en nyere form for lydighed inden for DcH. Her skal du og din hund udføre en række sjove lydighedsøvelser, der udgør bane. Disciplinen er baseret på god kontakt og godt samarbejdet mellem dig og din hund.


En rallybane består af 10-20 skilte, som viser, hvilke øvelser man skal udføre. Mellem skiltene går hunden i line (begynder) eller fri ved fod (øvede).


I rally lægges der vægt på, at hunden udstråler glæde, mens den arbejder, og at man som fører er god til at rose og arbejde positivt med sin hund. Træningen skal være en god oplevelse for både hund og ejer.


På vores rallyhold træner vi både øvelserne i de enkelte rallyskilte og sætter dem sammen til små rallybaner. Vi har fokus på at motivere hunden, så den har lyst til at arbejde med sin fører.


Rally-lydighed er en træningsform, hvor alle kan være med.


Obs!

Vi har lys på træningsbanen


Klasser, forhindringer og baner

A. Klasser

I DcH konkurreres i følgende officielle klasser:

Begynder, Øvede, Ekspert, Champion og Åben klasse.

Kun resultater opnået ved kreds-/landsstævner tæller med til DM.

På en stævnedag kan en hund (uanset fører) kun deltage 1 gang i den klasse den er kvalificeret til samt i åben klasse.

Arrangøren kan vælge IKKE at afvikle klasser med kun én deltager. I så fald skal den tilmeldte have besked inden stævnedagen og gives mulighed for at deltage i en lavere klasse udenfor konkurrence for at kunne opnå udtagelsespoint i åben klasse.


1. Rally begynder klasse

Alle øvelser gennemføres med line på hunden og alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Linen skal være af fibre eller læder og skal være lang nok til kunne holdes tilstrækkeligt løst.

Begyndeklassen har mellem 10 og 15 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 5 stationære øvelser.2. Rally øvede klasse

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Øvede klassen har mellem 12 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klassen.


3. Rally ekspert klasse

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Der må være to spring i denne klasse. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Ekspertklassen har mellem 15 og 20 øvelser (start, mål og ærespladsen tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 5 øvelser fra øvede klasse og min. 2 øvelser fra ekspert klassen. Ærespladsen gennemføres før eller efter gennemløbet.


4. Rally champion klassen

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Der højrehandles højst 3 øvelser af gangen mellem to sideskift. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang.

Championklassen har mellem 18 og 20 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 7 stationære øvelser og min. 4 øvelser fra øvede klasse, min. 1 øvelse fra ekspert klassen (ikke Ærespladsen) og min. 5 øvelser fra championklassen.


5. Rally åben klasse

Denne klasse er for alle. Klassen giver udtagelsespoint til DcH DM, hvis teamet stiller til start i en anden klasse ved samme stævne på mindst kredsplan.

Alle øvelser gennemføres uden line på hunden, men alle hunde skal føres i line til og fra ringen. Én af øvelserne 3 til 11 kan udføres i løb eller langsom gang. Højrehandling finder kun sted mellem to sideskift.


Åben klassen har mellem 15 og 17 øvelser (start og mål tæller ikke med) heraf højst 8 stationære øvelser og indeholder 5 – 8 øvelser fra begynderklassen, 5 øvelser fra øvede klasse, 2 øvelse fra ekspert klassen (ikke Ærespladsen) og 2 øvelser fra championklassen.

Der er intet pointkrav for at bestå klassen, men et IB giver ikke udtagelsespoint til DM.


B. Forhindringer

Forhindringer og numre skal være stabile, uden skarpe kanter og må ikke kunne skade hund eller fører. Evt. skarpe kanter på forhindringerne skal skærmes af.


1. Skilte og holdere

De af DcH godkendte tekster og tegn skal anvendes. Skiltene skal være i A4 (21 x 29 cm) størrelse. Der skal tages højde for vind og vejr når skilte og holdere skal stilles op.


Der kræves tyve skilte til øvelserne plus et start- og et målskilt.


Alle holdere eller skilte (undtagen start, mål og Æresplads) skal nummereres tydeligt og fortløbende på banen. Skiltene nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 41 og 71 kan bruges op til to gange på en Rally bane. Der skal derfor være to eksemplarer af disse skilte til brug for dommeren. Alle andre skilte må kun bruges én gang på den enkelte bane. Stationære øvelser er øvelser der indeholder et ”STOP” eller ingen fremadskridende bevægelse.


a. Placering af skilte

Skiltene skal placeres til højre for førerens rute uanset om der venstre- eller højrehandles. Det gælder dog ikke skilte der angiver et skift af retning og skilte hvor der skal gås til venstre umiddelbart efter passage af skiltet. Skilte, der angiver retningsskift, placeres direkte i føreren rute, mens skilt 33 og 54 placeres til venstre for førerens rute. I øvelser hvor der bruges kegler kan skiltet placeres ved keglen, på venstre side på grund af indgangen til øvelse. Skiltene placeres nøjagtigt af dommeren, der går banen igennem ad ruten som den er planlagt.


b. Øvelsesområde i forhold til skiltet

Start og øvrige øvelser skal gennemføres tæt ved det pågældende skilt. Øvelsen startes enten direkte foran skiltet (retningsskifte) eller med skiltet skråt foran og til højre/venstre. Dette gælder dog ikke de øvelser hvor indgangen kræver at skiltet passeres på venstre side. Øvelser, hvor der skal gås et skridt til højre eller venstre, skal udføres umiddelbart efter skiltet. Skiltene placeres på samme måde uanset om der venstre- eller højrehandles.


2. Kegler

Keglerne skal være mindst 20 cm høje, men må ikke være større end 30 cm i diameter. De skal kunne stå sikkert uden ekstra fastgørelse.

Keglen som bruges til fremsendelse eller rundtur (øvelse 39 og 89) skal stå alene, være større og tydelig forskellig fra de øvrige.


3. Madskåle/fristelser

Fristelserne (mad/legetøj) skal sikres så hundene ikke kan få fat i det, men det skal kunne ses eller lugtes. Skålene skal være tydeligt forskellige fra kegler/skilte.


4. Spring

Springhøjden skal opgives på tilmeldingen. Startrækkefølgen kan tilpasses så den passer med springhøjden enten fra høj til lav eller omvendt.

Springhøjden skal være højst 40 cm og springlængden højst 80 cm.


a. Højdespringet (øvelse 41, 66, 86 og 88)

Højdespringet består af to opstående solide sider af variabel højdeindstilling der kan indstilles til den enkelte hund. Springet kan være lukket eller med stænger og være et agilityspring eller udformet som et DKK lydighedsspring. Alle farver og bemalinger er tilladt på springet, men der må ikke hænge noget på det. Højden skal kunne sættes til 15, 25 cm og 40 cm.


b. Længdespringet (øvelse 41 og 86)

Længdespringet består af 1-3 enkeltdele. Delene skal være konstrueret sådan at de vælter hvis hunden træder på dem. Hver del måler 15 cm i dybden og stiger 12° i springretningen. Det højeste punkt på de 3 dele er: 15 cm, 18,3 cm, 21,5 cm. Bredden er 120 cm i bredden de efterfølgende dele må gerne være bredere, stigende, dog max 150 cm i bredden. Tydelige markeringspindene, Ø 3-5 cm x 120 cm, placeres i de 4 hjørner. De må ikke fastgøres til enkeltdelene.


Længden skal kunne sættes til 15, 50 cm og 80 cm. Svarende til den valgte springhøjde.


c. Dobbeltspringet (øvelse 86)

Dobbeltspringet kan bestå af to højdespring eller et længde- og et højdespring i nævnte rækkefølge. Der skal være ca. 3 meter mellem de to spring som kan vinkles i op til 90 grader, men det vil altid være hunden som skal løbe yderbanen. Længdespringet kan være det første af de to spring.


5. Tunnel

Tunnelen skal opfylde samme krav som for Agility, dette gælder både for udformning og fastgørelse. En tunnel med en diameter på 80 cm er tilladt.

En tunnel på 400 cm eller derunder må dog højst bukkes 90 grader, men det vil altid være hunden som skal løbe yderbanen.


6. Læg dig feltet

Feltet består af 4 lige lange, stænger fx. elektrikerrør. Stængerne skal være mindst 1,2 meter lange og med en udvendig diameter på mindst 18 mm. Stængerne skal samles i hjørnerne med fx. en gummislange omkring rørenderne eller en elastik igennem rørene. Feltet skal være synligt for hunden.


7. Spanden

Genstanden som skal bæres mellem øvelserne skal placeres i ca 1⁄2 meters højde. Det kan være en spand eller kurv med en fast hank. Indholdet må ikke være spiseligt, men ligge fast. Vægten bør være omkring 1 kg.


8. Ærespladsen

Inden starten vil dommeren oplyse om hunden skal sidde eller ligge på ærespladsen, ligeledes vil førerens placering foran eller ved siden af hunden blive oplyst sammen med øvelsens placering.


Øvelsen skal placeres så der er en tilstrækkelig afstand mellem de to hunde på banen. Der kan anvendes ikke deltagende hunde og førere både til at ære det første team og til at gennemføre banen, mens det sidste team gennemfører øvelsen på ærespladsen.


Hunden skal forblive i enten sit eller dæk for at ære det næste team under hele deres gennemgang af banen. Denne øvelse skal gennemføres i snor. Kun de første 21⁄2 minut af ærespladsen indgår i bedømmelsen. Teamet skal dog forblive på stedet, indtil dommeren giver tilladelse til at det må forlades.


9. Belønningsfeltet

Feltet placeres i naturlig forbindelse med start- eller måløvelse og der markeres et område på mindst 2 x 2 meter, hvor hundeføreren kan efterlade sine beløninger til hunden. Dommeren giver sin tilbagemelding til hundeføreren efter hvert gennemløb i dette felt.


10. Banen

En oversigt over banen kan sættes op ved ringen før banegennemgangen. Der kan også udleveres en kopi til deltagerne når disse afleverer deres resultatbog.


Det er dommerens opgave at designe banerne. Sammensætning af og afstand mellem øvelserne bestemmer banens sværhedsgrad.

Afstandene er de samme for alle hunde uanset race. Det er førerens opgave at holde den netop tilstrækkelige afstand til skilte, kegler og andre forhindringer på banen.


Dommeren skal gennemgå banen og godkende forhindringerne før banegennemgangen. Deltagerne må ikke passere gennem ringen eller opholde sig i denne på stævnedagen.DCH-BROAGER

Ringriderpadsen 4

6310  Broager

www.dch-broager.dk


Formand Charlotte Christensen

tlf. 5135 9008

formand@dch-broager.dk


Kontakt vedr. træning og andre spørgsmål


Gisela Harboe

tlf: 2673 0558

finn_harboe@mail.dk

Copyright @ All rights reserved