Træning

Hundetræning i Broager

- Velkommen til DcH-Broagers hjemmeside

Hundetræning for alle i Broager

Alle er velkomne til at træne i DcH, uanset om man er den lykkelige ejer af en fin racehund med alenlang stamtavle, eller man er ligeså lykkelig ejer af et ubestemmeligt gadekryds. Der er nemlig plads til alle i DcH.


Eneste forudsætninger for at komme på et af de mange hold, er at hundeføreren er fyldt 12 år, at vaccinationer og forsikrings-papirer er i orden. Samt selvfølgelig lysten til at træne sin hund og møde andre "hundefolk"Praktiske ting som medbringes til træning


- Masser af godbidder

- Godt humør

- Tøj til alt slags vejr (der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning)

- Hunden/hundene

- Halsbånd, line (ikke flexline), bolde, apportbuk evt. sporsele

Forudsætningen for at træningen skal lykkes, så du får en lydig hund, er at det er dig der har lederskabet. Hvis din hund skal lære øvelserne, skal du kunne motivere den. Motivationen og lederskabet opnår du kun, hvis du har kontakt til hunden.


Lederskab er et adfærdsbegreb, som har at gøre med det sociale liv i hundeflokken og forholdet mellem flokmedlemmerne. Hvis du følger de anvisninger du får på træningspladsen, vil det være med til at styrke din rolle som flokleder, og du vil have et bedre grundlag for at begynde den egentlige træning.

På træningspladsen viser vi, hvordan du kan træne øvelserne, så du kan få en lydig hund. Men det er den daglige træning med hunden, der er afgørende for, om det lykkedes for dig.


Når en øvelse skal indlæres, er der ingen metode, der er ”den eneste rigtige”. Der kan være flere måder, hvorved man kan opnå de ønskede resultater. I DcH Broager forsøger vores trænere efter bedste evne, at formidle de træningsmetoder, de har lært, så det er til gavn for den enkelte hundefører.

Alle træningsdage begynder med at køre drift og motivation, så du får hundens opmærksomhed. Når du har dens opmærksomhed, kan vi begynde på øvelserne.

Fra hvalp til konkurrencehund

Lineføring

Målet med lineføring er, at få hunden til at følge hundeførerens venstre side, så hundens skulder er ud for hundeførerens venstre knæ i såvel gang, langsom gang, løb, og ved omkringvendinger, venstre- og højresving. Når hundeføreren standser skal hunden sætte sig ved hundeførerens venstre side, her bruger man kommandoen ”på plads”.

I begyndelsen er det vigtigt at der er pauser under indlæringen. Når man vil give hunden en pause bruger man kommandoen ”fri”.


Nej

Kommandoen ”nej” betyder: ”Stop hvad du er i gang med, og se op på mig”. Øvelsen kan trænes på flere forskellige måder, bl.a. ved at have en godbid på en spand, som hunden ikke må tage. Når hunden forsøger at tage godbidden bruges kommandoen ”nej” samtidig med at man trækker hunden væk fra godbidden og roser den.


Hjemkald

Øvelsen foregår i langline. Træneren holder hunden, mens hundeføreren går væk fra den. Når føreren er nået ud, kaldes der på hunden med dens ”navn” og kom-mandoer ”her”.


At lære sin hund at komme når man kalder, er for de fleste af afgørende betydning. Under indlæringen skal den være i langline, og det er nødvendigt med en hjælper. Hvis du ikke er konsekvent i hvalpetiden, bliver det svært, at få den til at komme, når den bliver ældre.


Hente - bringe

Øvelsen foregår i langline. Hunden animeres med sit legetøj. Når den er ”tændt” kastes det ud, og hunden får lov at løbe efter det. Når den samler op, kaldes den hjem med ”navn” kommandoen og ”her”. Husk at rose og belønne når den kommer.


Combi 4

Her bruges kommandoerne ”stå”, ”sid”, ”dæk” og ”fri”.

Træneren giver anvisninger på hvordan øvelserne indlæres. På det her stadie bliver man ved hunden i alle øvelserne. Det er først senere, når man tager øvelserne enkeltvis, man går væk fra hunden.


Stå, sid og dæk.

Øvelserne foregår i langline. Øvelserne udføres enkeltvis. Når kommandoen er givet bevæger man sig væk fra hunden og vender sig mod den. Efter en lille pause går man tilbage til hunden og roser den. Ved ”stå” og ”dæk” er øvelsen færdig når hunden er ”på plads”.

Ved øvelsen ”sid” er den færdig, når man er kommet tilbage, og har hunden på venstre side. De enkelte øvelser afsluttes med ”fri”.


Frit søg

Øvelsen foregår i langline. Frit søg er en videreudvikling af hente - bringe. I begyndelsen skal hunden se, at genstanden bliver ”gemt” i terrænet. Hunden sendes med ud kommandoen ”finde”. Når hunden har fundet genstanden roser man den, og får den ind, og får den til at aflevere. Her kan man bruge kommandoen ”slip”.


Når hunden har lært øvelserne ”sid” eller ”dæk” kan man kombinere dem med frit søg. Dæk hunden af og gå frem med genstanden og ”gem” den. Når man kommer tilbage og har fået hunden ”på plads” sendes den ind med kommandoen ”finde”.


Apport

Øvelsen foregår i langline. Når hunden har lært øvelsen hente bringe kan man gå videre til apport. I begyndelsen bruger man en blød genstand, eller en genstand hunden er glad for at hente. Senere går man over til en apportbuk.


Når hunden er ”på plads” og i ro, kastes genstanden fremad. Hunden må først løbe ud efter genstanden på kommandoen ”apport” Når hunden har samlet den op skal den komme tilbage og sætte sig foran føreren. På kommandoen ”slip” afleveres genstanden. Herefter gives kommandoen ”på plads”.


Halsgivning på kommando.

De fleste hunde har let ved at gø. Kunsten er at få dem til at gøre det på kommandoen ”halse”. Brug en genstand, godbid eller noget andet hunden gerne vil have. Når den har lært at halse på kommando, kan man begynde på øvelsen rundering.


Rundering - fremadsendelse

Øvelsen foregår i langline. Hunden sendes ud mod en figurant med kommandoen ”runder” og tager kontakt. I første omgang er det figurantens opgave at få hunden til at halse. Senere skal den gøre det uden ”hjælp” fra figuranten.


Spring

Øvelsen foregår i line eller langline. Hundeføreren og hunden stiller sig foran springbrættet. På kommandoen ”spring” skal hunden ”løbe” over springbrættet. På kommandoen ”tilbagespring” skal hunden den modsatte vej. I begyndelsen hjælpes hunden ved at placere en godbid på den anden side af springbrættet. Når den kommer tilbage, skal den sætte sig foran føreren, og på kommandoen ”på plads” skal den gå om på førerens venstre side og sætte sig.


Spor

Øvelsen foregår i langline. Hunden lærer at følge et ”trampet” spor hvor der er lagt godbidder. Kommandoen ”søge” bruges når hunden skal begynde. I begyndelsen bruges der kun godbidder. Senere lægges der genstande på sporet, som hunden skal samle op, eller markere ved at lægge sig.


Eftersøgning

Øvelsen forgår i et varieret terræn på ca. 80m. x 250m. I området er der er der gemt 2 figuranter. En er synlig for hunden og en er i et skjul. Hundeføreren diriger sin hund rundt i terrænet. Når hunden finder en figurant skal den give ”hals” indtil hundeføreren er fremme ved hunden. Det er en øvelse der stiller store krav til såvel hundefører som hund. Men når hunden har lært det, er det en af de bedste øvelser for den, for her får den mulighed for at bruge alle sine medfødte instinkter. Når en hund får lov til det, så kan man som hundefører ikke gøre mere for den.

DCH-BROAGER

Ringriderpadsen 4

6310  Broager

www.dch-broager.dk


Formand Charlotte Christensen

tlf. 5135 9008

formand@dch-broager.dk


Kontakt vedr. træning og andre spørgsmål


Gisela Harboe

tlf: 2673 0558

finn_harboe@mail.dk

Copyright @ All rights reserved